Bruggestraat 8-10

13e eeuws bakstenen gebouw

Korte omschrijving:

Het pand zelf is nieuwbouw. In de kelder bevinden zich echter spectaculaire archeologische resten van een 13e eeuws bakstenen gebouw. Een stenen gebouw was in die tijd slechts voor een enkeling weggelegd. De meeste huizen waren in die tijd van hout. Tegen het bakstenen huis lag aan de straatzijde een straatje met veldkeien uit de 14e en 15e eeuw.
Deze resten zijn voor een groot deel bewaard gebleven en kunnen onder begeleiding worden bezichtigd. Hiertoe kunt u een afspraak maken met één van de stadsgidsen van Harderwijk.

Achtergrondinformatie:

Het archeologisch onderzoek is in 2006-2007 uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw van een casino op deze plaats. Het gaat hierbij om één van de belangrijkste onderzoeken van de laatste jaren. Het hele terrein is tot op de ongestoorde ondergrond op 3 meter beneden het huidige maaiveld onderzocht. Het toont aan, dat de stad in de loop der eeuwen meters hoger is komen te liggen. Bij het onderzoek zijn de fundering en het onderste deel van het opgaande muurwerk van een 13e eeuws bakstenen gebouw gevonden. Tegen dit gebouw lag een straatje met veldkeien. Aan de achterzijde van het huis is een deel van de fundering van het Heilige Geestgasthuis (1336 of eerder) aangetroffen. Putten, beerkelders en bouwsporen uit de 13e t/m de 17e eeuw completeren het geheel. Een paar perceleringsgreppels uit de 12e eeuw zijn de oudste vondsten.
Zeer bijzonder is, dat in de kelder van het casino het oude straatje nog steeds kan worden belopen en een deel van de oude fundering nog goed te zien is. Dat dit mogelijk is ligt aan de lage ligging en de bereidheid van de eigenaar mee te werken aan het ongestoord bewaren van deze vondsten.
Het onderzoek heeft een uitvoerig rapport opgeleverd (Raap nr. 2080). Het betreft onder meer een uitvoerige beschrijving van alle vondsten (o.a. aardewerk, botten, allerlei etensresten en gebruiksvoorwerpen). De bijgevoegde foto’s zijn eveneens gemaakt door Raap Archeologisch adviesbureau.

 

-Adresgegevens
Adres:

Bruggestraat 8-10
Harderwijk