Winkelhuis Bruggestraat 46-48

Korte omschrijving:

Het pand nr.46 is rond 1800 samengevoegd met het hoekpand nr.48. Dit laatste pand dateert in de kern uit de 15e eeuw. Bij de samenvoeging kregen de panden een doorlopende lijstgevel.

Achtergrondinformatie:

Op de Markt is op pand 48 links nog de trapgevel met ezelsruggen te zien, waartegen het pannendak aansluit. Het pand is in 2003 gerestaureerd in opdracht van Stadsherstel Harderwijk.

De schuiframen zijn in de loop van de tijd ontdaan van hun kleine glasruitjes. Boven de entree in de hoek van Markt en Bruggestraat is een Canadees tabaksembleem te zien.

 Het oudste huis op de hoek bestond destijds waarschijnlijk uit een stenen achterhuis met een houten voorhuis. Na de stadsbrand van 1503 is het pand hersteld; het had toen ook aan de Bruggestraat een gemetselde trapgevel. Het pand nr.46 is kort na de brand van 1503 gebouwd.

De panden zijn in de 17e eeuw sterk verbouwd en rond 1800 samengevoegd. Bij de genoemde verbouwingen zijn de balklagen in beide panden gewijzigd en waarschijnlijk verzwaard.

De verdiepingsvloeren dienden destijds als opslag voor tabaksgoederen.

-Adresgegevens
Adres:

Bruggestraat 46-48
Harderwijk