Donkerstraat 26

Korte omschrijving. 

Dit pand is gerestaureerd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, nadat het in de 19e eeuw was gemoderniseerd, met o.a. hoge schuiframen en een dikke pleisterlaag. Bij de laatste restauratieis de oorspronkelijke detaillering weer hersteld. Dit middeleeuwse woonhuis dateert uit 1452,en heeft als één van de weinigen de grote stadsbrand van 1503 overleefd. De imposante trapgevel met kantelen is met ezelsruggen afgedekt. Boven de begane grond is vensterverdeling laatmiddeleeuws; met kruisvensters en luiken. Aan de achterzijde heeft het pand een puntgevel met vlechtingen en ankers. Het smalle pand links is waarschijnlijk op de plaats van een oude steeg naar de tuinen van het Catharinaklooster gebouwd.

Achtergrondinformatie.

Direct achter de terugliggende entreepartij van de huidige winkel nr.26 zien we binnen een houten plafond van moer- en kinderbalken met een 17e eeuwse beschildering. Hier zijn o.a. meer dan vijftig soorten vogels afgebeeld. Boven de entree in de voorgevel zien we nog de diagonale glasplaatjes, die de oudste soort ruitjes vertegenwoordigen.

-Adresgegevens
Adres:

Donkerstraat 26
Harderwijk