het Stadsmuseum/Donkerstraat 4

Korte omschrijving. 

Het Stadsmuseum Harderwijk is gevestigd in een voormalig patriciërshuis in Lodewijk XVIstijl uit omstreeks 1790. Het huis werd in opdracht van Heribert van Westervelt gebouwd, die lid was van de magistraat. De sobere bakstenen gevel is voorzien van geblokte, gepleisterde hoeklisenen en een gepleisterd middenrisaliet met een driehoekig fronton. Centraal in dit risaliet bevindt zich de entree, die wordt omsloten door pilasters en een hoofdgestel.

Achtergrondinformatie.

Nadat Heribert van Westervelt uit het patriciërshuis was vertrokken, woonden er o.a. een notaris,en tenslotte de gemeentearchitect van Ermelo. Zijn nabestaanden verkochten het pand aan de stad onder de voorwaarde, dat er een museum zou worden gesticht, wat in 1952 ook gebeurde.

-Adresgegevens
Adres:

Donkerstraat 4
Harderwijk