Grote Kerk / Kerkplein

Korte omschrijving. 

De van oorsprong katholieke Onze Lieve Vrouwekerk is een driebeukige  basilicale kruiskerk,in een Nederrijnse laatgotische stijl. Deze kerk is gebouwd vanuit de bestaande Mariakapel uit 1400. De huidige westgevel met hoofdentree aan het Kerkplein is pas in 1798 gebouwd in een Lodewijk XVI-stijl . Met een klokgevel en pilasters met naar voren uitpuilende basementen.

Achtergrondinformatie.

Dit kwam door de torenval in 1797, die ook een drietal traveeën van de kerk meesleurde en verpletterde. In de bestrating zien we de posities van de toren, kolommen en gevels met steunberen nog aangegeven. De laatste algehele restauratie heeft plaatsgevonden van 1967-1980 en het vernieuwde vieringtorentje heeft een carillon met 47 klokken. De kerk houdt elke zondag twee kerkdiensten en is populair bij uitvoeringen van zangkoren, en orgel/carillonbespelingen.

 De Mariakapel, gebouwd in 1375, kreeg reeds in 1415 de status van parochiekerk. Vanaf 1400 was men begonnen met het vergroten van de Mariakapel tot de latere nieuwe parochiekerk, de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Rond 1500 was de toren van 70 meter hoogte, met een grondvlak van 12x12 meter gereed. Maar de kerk werd in 1503 zwaar getroffen door de grote stadsbrand. Hierbij storten de daken in, en werden alle gebrandschilderde ramen verwoest. Toen het bouwen van de kerk gereed was, zijn de gewelfschilderingen aangebracht in de jaren 1561-1563. Na de reformatie in 1566 zijn de gewelven wit geschilderd. Voor het bezichtigen van het interieur kunt u zich richten tot de stadsgidsen.

-Adresgegevens
Adres:

Kerkplein
Harderwijk