Hortuspark Harderwijk

Het Hortuspark is een groene oase, een aangename rustplek in de binnenstad.
Het gebied waar het stadspark ‘De Hortus’ is aangelegd is altijd groen geweest. In 1649 legde de Gelderse Academie in een deel van het gebied een Hortus Botanicus aan om de medische studenten de gelegenheid te bieden geneeskundige kruiden en heesters te bestuderen. Daarvoor is de grond een tijdlang in gebruik geweest bij kloosters. In die tijd stonden er drie kloosters in de binnenstad: het St. Catharinaklooster, het Minderbroederklooster en het klooster van de Orde Van St. Jan. Op het terrein was een boomgaard en men kweekte er groente en kruiden. Het gebied is nooit bebouwd geweest.

Naar de website