Waterfront Harderwijk

Stad aan het water

Harderwijk wordt een stad aan het water met de allure van een moderne badplaats.

In Harderwijk wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het Waterfront. Een ambitieus plan dat de kustlijn van de stad in de nabije toekomst een compleet ander aanzien gaat geven. Harderwijk wordt een echte stad aan het water met alle voorzieningen die daarbij horen. De drie miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland zullen, net als de Harderwijkers zelf, het openbare zandstrand, de lange flaneerpromenade en de talloze watersportmogelijkheden zeker waarderen.
Het Dolfinarium behoudt natuurlijk haar prominente plaats aan het water.

De nieuwe uitstraling past eveneens bij Harderwijk als economisch centrum van de Noord-West Veluwe. Het verouderde en ontsierende industrieterrein in de nabijheid van de historische binnenstad wordt verplaatst. Watergebonden bedrijven krijgen de ruimte op bedrijventerrein Lorentzhaven. De stad wordt weer goed bereikbaar voor toeristisch en zakelijk verkeer.

Wonen aan het water krijgt een nieuwe dimensie. De aan te leggen woongebieden, met in totaal 1.600 nieuwe woningen, worden heel divers van sfeer en karakter. Er is ook ruim aandacht voor de natuur. In het plangebied zijn twee vogelrustgebieden van ca. 20 en 50 hectare opgenomen waar watervogels kunnen rusten en foerageren. Daarnaast vormen kleine eilanden een natuurlijke verbinding tussen de Veluwe en Flevoland.

Met het Waterfront lost Harderwijk de vele problemen op die in de loop der jaren zijn ontstaan door de toegenomen verkeersdrukte en bedrijvigheid. Bovenal geeft het veelomvattend project de stad haar harmonieuze relatie met het water terug.

Naar de website

-

Aanleiding

Harderwijk is onlosmakelijk met het water verbonden. In vroeger tijden bevoer de Hanzestad de Noord- en Oostzee om handel te drijven. Vissersboten brachten haring en paling aan land. Na de aanleg van de Afsluitdijk en de drooglegging van Flevoland ligt de stad aan het Wolderwijd en het Veluwemeer.

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd de historische binnenstad geleidelijk van het water afgesneden. Het gebied in de nabijheid van het water kon de druk van de toenemende bedrijvigheid van industrie en recreatie nauwelijks meer aan. Het dreigde te bezwijken onder de verkeers- en parkeerproblemen. Zakelijk en toeristisch verkeer raakten verstrikt in files en vanaf de boulevard werd het zicht op het water ontnomen door rijen geparkeerde auto’s. Daarnaast verdiende de stad een meer uitnodigende toegang dan het verouderde en vervuilde industrieterrein Haven.

Om het tij te keren ontwikkelt Harderwijk, in nauwe samenwerking met andere partijen, het Waterfront. Een veelomvattend project dat de stad volop toekomst biedt als toeristische trekpleister en als regionaal economisch centrum. Met het Waterfront ontstaat er een nieuwe aantrekkelijke kustlijn die berekend is op de eisen van de moderne tijd, met respect voor de natuur en het historische karakter van Harderwijk.

-

Overzicht bestemmingsplannen

Om het project Waterfront te kunnen realiseren zijn meerdere bestemmingsplannen opgesteld. Delen van die bestemmingsplannen zijn nader uitgewerkt of gewijzigd, waardoor zo langzamerhand een lappendeken van plannen is ontstaan. Dat komt de overzichtelijkheid niet ten goede.
Op de afbeelding hiernaast zijn in het bovenste tekstkader alle bestemmingsplannen aangegeven.
In het onderste tekstkader zijn de uitwerkings- en wijzigingsplannen aangegeven. Elders op deze website is over ieder plan nadere informatie opgenomen; daar kunnen de plannen ook worden gedownload.
NB. Niet al deze plannen zijn al volledig van kracht; er lopen nog diverse planprocedures.


-

Luchtfoto's

In samenwerking met Fotostudio Merjenburgh worden er regelmatig luchtfoto's gemaakt van Harderwijk en Hierden. Hiernaast kunt u de gemaakte foto's bekijken van het waterfront.