de Smeepoort/Smeepoortstraat

Korte omschrijving.

Deze meest zuidelijke stadspoort van Harderwijk, was oorspronkelijk een imposant bouwwerk,dat bestond uit een binnenpoort en een buitenpoort met ophaalbrug. De poorten waren onderling verbonden door muren. De buitenpoort beschikte over twee ronde torens met koepeldaken.

Achtergrondinformatie.

In 1673 blies de Franse bezetter bij zijn terugtocht het gebouw op. De restanten werden pas in1828 afgebroken, omdat de doorgang voor postkoetsen te klein was geworden. In 1970 is de poort gereconstrueerd en slechts de hoge dikke muur langs de straatzijde en de voetgangersdoorgang zijn nog origineel.  Aan de buitenzijde van de poort zijn nog een drietal ingemetselde vloedstenen te zien, die de hoogte van het zeewater aangeven tijdens de stormvloeden in de jaren 1570, 1825 en 1916.

Boven de doorgang is het stadswapen in spiegelbeeld weergegeven. Hogerop zien we nog de restanten van een schoorsteen, beugels haardvuur en gaten van moerbalken van een voormalig aangebouwd woonhuis. Aan de binnenzijde van de poort is een houten wachtlokaal aangebracht.

Spiegaten ook aan de binnenkant doen vermoeden, dat er ook vanuit de stad soms relschoppers tot de orde geroepen dienden te worden. De toegankelijkheid van dit wachtlokaal 

-Adresgegevens
Adres:

Smeepoort
Harderwijk