Vanghentoren

Korte omschrijving.

De Vanghentoren of Vanghenpoort heeft pas in 1982 zijn huidige staat verkregen. Voor die tijd was het een hoge bakstenen schuur met schilddaken, zonder poort, maar wel met een enkelvoudige houten toegangsdeur in de voorgevel. Particulieren hebben de schuur gekocht, en er een woonverdieping opgezet met aan de linker zijde een bakstenen toegangstrap. De dichtgemetselde poorten in de voor- en achtergevel zijn weer teruggeplaatst. Voor dit burger iniatief hebben de eigenaren destijds een prijs van Monumentenzorg gekregen.

Achtergrondinformatie.

In de geschiedenis wordt nergens een dergelijke stadspoort vermeld in het verleden. Men neemt aan dat de poort de toegang was tot het Oude Blokhuis, de woning van de graaf van Gelre. Omstreeks 1450 werd de doorrit dichtgemetseld, en richtte men het gebouw in als gevangenis. De poort is in Harderwijk meer bekend als Snarthuus of Soephuis. Vanaf 1844tot 1944 werd hier twee maal per week soep uitgedeeld aan de behoeftige van de stad. De nu in de grond verzonken soepketel van 1200 liter inhoud, is de enige bewaard geblevenketel van Nederland in een poortgebouw.

 

-Adresgegevens
Adres:

Vanghentoren
Harderwijk