Vischpoort/Vischmarkt

Korte omschrijving.

De Vischpoort is de enige bewaard gebleven zeepoort van Harderwijk en dateert uit de 14e eeuw. Het deel boven het tandfries, de horizontale kartellijn, stamt uit de 15e eeuw. In de ruimte binnen verbleef de schaarwacht, die de wacht hield over de stad en de zee. Bovenop het schuine leien dak is in 1851 een torentje met een kustlicht geplaatst. Links zien we nog een aantal muurhuizen, en een gedeelte met overdekte weergangen. De Vischpoort is in de loop der eeuwen vaak verbouwd. Bij de doorrit is dit goed te zien. We zien nog sporen van twee torens, stalen haken van de vroegere deuren, en gleuven voor het plaatsen van vloedplanken. Tot aan de sluiting van de afsluitdijk in 1932 had de muur met de gevolgen van eb en vloed te maken.

Achtergrondinformatie.

 Het gedeelte buiten de poort was over een grote afstand moerassig. Er werd een houten zeepier aangelegd voor het laden en lossen van goederen. Het bootschuiversgilde verzorgde de overslag.Boven de poort woonde lange tijd de vuurtorenwachter, die middels een houten buitentrap zijn woonruimte binnenkwam. Deze bovenlaag bestaat trouwens uit twee verdiepingen, die momenteel in gebruik zijn door de Oudheidkundige Vereniging “Herderewich” en het Gilde van Harderwijker stadsgidsen. Er heeft al eens een architectenbureau in gezeten en een galeriehouder. De poort en de stadsmuur met muurhuisjes zijn in 1973 gerestaureerd. De pomp voor de poort is een replica van een oude stadspomp. Deze pomp was in gebruik tot 1896; toen het waterleidingnet werd aangelegd. Voor een bezichtiging kunt u zich richten tot de stadsgidsen.

-Adresgegevens
Adres:

Vischpoort
Harderwijk