Hanze Stadswandelingen

De Hanze- gemeenten Elburg, Harderwijk en Hattem presenteren een nieuw Hanze-arrangement.Het doel is om de Hanze meer on

Lees meer
Filter de activiteiten
Filter op


hanze stadswandeling

Hanze Stadswandelingen

De Hanze- gemeenten Elburg, Harderwijk en Hattem presenteren een nieuw Hanze-arrangement.Het doel is om de Hanze meer onder de aandacht te brengen en bezoekers te verleiden meerdere dagen op de Noord-Veluwe door te brengen. Dit arrangement informeert hen op moderne wijze over het…

Lees meer
Klooster

Klooster

Korte omschrijving. Wat nu het Centrum voor de Kunsten ’t Klooster is, was vroeger een deel van het Catharinaklooster. Dit klooster komen we al tegen in de documenten uit het jaar 1439 en bestond toen uit slechts enkele panden, en deze fungeerden als werkhuis. Het huidige …

Lees meer

Blokhuis/ Resten van het Oude Blokhuis.

Korte omschrijving. Het huidige pand staat op de fundamenten van het Oude Blokhuis, gesticht in 1310. Het is een eenvoudig bouwwerk met schilddak.In dit huis woonde van 1776 tot 1791 professer Matthias van Geuns verbonden aan de Academie. Het blokhuis was bedoeld als een verdedi…

Lees meer

Donkerstraat 26

Korte omschrijving.  Dit pand is gerestaureerd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, nadat het in de 19e eeuw was gemoderniseerd, met o.a. hoge schuiframen en een dikke pleisterlaag. Bij de laatste restauratieis de oorspronkelijke detaillering weer hersteld. Dit middeleeu…

Lees meer
burgemeestershuis

Burgemeestershuis Vischmarkt 55

Korte omschrijving.  Aan de noordzijde van de Vischmarkt ligt een groot patriciërshuis uit 1757, dat lange tijd de Burgemeesterswoning van Harderwijk was. Het gebouw heeft een L-vormige plattegrond en is voorzien van schilddaken met topschoorstenen en dakkapellen. De f…

Lees meer
Bruggestraat 46-48

Winkelhuis Bruggestraat 46-48

Korte omschrijving: Het pand nr.46 is rond 1800 samengevoegd met het hoekpand nr.48. Dit laatste pand dateert in de kern uit de 15e eeuw. Bij de samenvoeging kregen de panden een doorlopende lijstgevel. Achtergrondinformatie: Op de Markt is op pand 48 links nog de trapgevel me…

Lees meer
Voormalig Kantongerecht

Bruggestraat 49

Korte omschrijving.  Dit statige herenhuis, gebouwd in Lodewijk XV-stijl, dateert in zijn huidige vorm uit 1712.Zie het snijwerk met jaartal boven de deur. De statige lijstgevel is vijf traveeën breed, met een middenrisaliet en op de hoeken geblokte pilasters. De gevel…

Lees meer
Stadsmuseum

het Stadsmuseum/Donkerstraat 4

Korte omschrijving.  Het Stadsmuseum Harderwijk is gevestigd in een voormalig patriciërshuis in Lodewijk XVIstijl uit omstreeks 1790. Het huis werd in opdracht van Heribert van Westervelt gebouwd, die lid was van de magistraat. De sobere bakstenen gevel is voorzien van…

Lees meer
Stadsmuur Wellenpad

Stadsmuur Wellenpad

Korte omschrijving.  De middeleeuwse stadsmuur van Harderwijk behoort tot de langst aaneengesloten stadsmuren van Nederland. Dit deel aan het Wellenpad ligt aan de kant van de voormalige Zuiderzee, nu  het randmeer Wolderwijd. De muur is in 2012 schoongemaakt en waar n…

Lees meer
de Smeepoort

de Smeepoort/Smeepoortstraat

Korte omschrijving. Deze meest zuidelijke stadspoort van Harderwijk, was oorspronkelijk een imposant bouwwerk,dat bestond uit een binnenpoort en een buitenpoort met ophaalbrug. De poorten waren onderling verbonden door muren. De buitenpoort beschikte over twee ronde torens met k…

Lees meer
Voormalig Christelijk Gereformeerde Kerk

Voormalig Christelijk Gereformeerde Kerk

Korte omschrijving. Op de hoek van de Hoogstraat en de Vleeshouwersteeg staat een gepleisterd dubbel pand.Het linkerdeel heeft een neogotisch uiterlijk, door zijn hoge spitsboogvensters in de topgevelen de langsgevel. Het rechterdeel heeft een langsgevel met schuiframen en luike…

Lees meer
Koloniaalwerfdepot

Koloniaal werfdepot/voormalige Oranje-Nassaukazerne.

Korte omschrijving.  Na vertrek militairen in 1988 is kazerne verbouwd tot appartementencomplex. Onder de binnentuin, het vroegere exercitieplein, is een parkeergarage gebouwd. Het monumentale smeedijzeren toegangshek, met de bijbehorende stenen plaquettes op de pilasters z…

Lees meer
Hortus

Hortus

 Korte omschrijving. Dit pand werd in 1673 ingericht als laboratorium voor de anatomische lessen van de Academie.In de Snijcamer werden ten behoeve van het medisch onderwijs lijken ontleed. Het ontleden gebeurde op de begane grond, terwijl de studenten door een opening in e…

Lees meer
Lineaustoren

Lineaustoren en het Academiepoortje

Korte omschrijving. Het Linnaeustorentje was oorspronkelijk het traptorentje van de Commanderij, het gebouw van de Johannieterorde in Harderwijk. Commandeur Berent ten Start liet dit complex in rond 1555bouwen als winterverblijf. De datum van ingebruikname 1570 staat op de geden…

Lees meer
Gevange toren ( soephuis)

Vanghentoren

Korte omschrijving. De Vanghentoren of Vanghenpoort heeft pas in 1982 zijn huidige staat verkregen. Voor die tijd was het een hoge bakstenen schuur met schilddaken, zonder poort, maar wel met een enkelvoudige houten toegangsdeur in de voorgevel. Particulieren hebben de schuur ge…

Lees meer
De synagoge

Synagoge/Jodenkerksteeg.

Korte omschrijving. Dit gebouw is in 1839-1840 gebouwd, en de eerste steen is destijds gelegd door H.Wolf en J.Marcus, kerkmeesters der Israëlitische Gemeente. Bij het binnengaan van de Synagoge,passeert men deze gedenksteen. De Synagoge kreeg een klokgevel met twee spitsbo…

Lees meer

Visserswoning, Kleine markt straat

Korte omschrijving.  Deze woning is het laatste authentieke vissershuisje in Harderwijk, en dateert van 1756. Het is toen nieuw gebouwd op deze plek, waar al in 1628 sprake was van een huis met een ‘hang’. Achtergrondinformatie. Dit betekent dat er een rokerij…

Lees meer
Vischpoort

Vischpoort/Vischmarkt

Korte omschrijving. De Vischpoort is de enige bewaard gebleven zeepoort van Harderwijk en dateert uit de 14e eeuw. Het deel boven het tandfries, de horizontale kartellijn, stamt uit de 15e eeuw. In de ruimte binnen verbleef de schaarwacht, die de wacht hield over de stad en de z…

Lees meer
Grote Kerk

Grote Kerk / Kerkplein

Korte omschrijving.  De van oorsprong katholieke Onze Lieve Vrouwekerk is een driebeukige  basilicale kruiskerk,in een Nederrijnse laatgotische stijl. Deze kerk is gebouwd vanuit de bestaande Mariakapel uit 1400. De huidige westgevel met hoofdentree aan het Kerkplein i…

Lees meer
Bruggestraat 8-10 (opgraving) I

Bruggestraat 8-10

Korte omschrijving: Het pand zelf is nieuwbouw. In de kelder bevinden zich echter spectaculaire archeologische resten van een 13e eeuws bakstenen gebouw. Een stenen gebouw was in die tijd slechts voor een enkeling weggelegd. De meeste huizen waren in die tijd van hout. Tegen het…

Lees meer
Foto oud Harderwijk met havenbruggen

Havenbruggen voor de stadspoorten

Korte omschrijving: Vanaf de Vischmarkt loopt u onder de Vischpoort ( zeepoort 14e eeuw) door de huidige boulevard op. Voor de afsluiting van de Zuiderzee (Afsluitdijk 1932) klotste het zeewater eeuwenlang tegen de stadsmuren (links en rechts van de Vischpoort). Ook stonden de V…

Lees meer
de Molen

Molen de Hoop

Korte Omschrijving De huidige molen is een nieuw gebouwde molen met een oude molenromp, afkomstig van een onttakelde molen uit Oldenzaal, die oorspronkelijk uit Weesp kwam, en daar in 1779 is gebouwd. In 1998 werd de molen in gebruik genomen, en in 1999 werd het voor publiek geo…

Lees meer
Fraterhuis/Pesthuis

Fraterhuis/Pesthuis

Korte omschrijving Het pand bestaat uit twee delen. Het rechter deel, dat hoger opgaat, was vroeger de kapel. Momenteel zijn er drie woonhuizen in gerealiseerd. In zijn huidige staat is het een gerestaureerd pand na de brand van 1976, waarbij slechts een klein stukje voorgevel b…

Lees meer
Grote marktstraat 49

Grote Marktstraat woonhuis 49

Korte omschrijving Op de hoek van de Grote Poortstraat en de Grote Markstraat staat dit fors stenen muurhuis uit 1638.De muurankers geven dit bouwjaar aan. Achtergrondinformatie Aan de achterzijde bevinden zich nog resten van de vroegere stadsmuur, en is het dak hier doorgetro…

Lees meer
Catharinakapel

Catharina Kapel, Klooster

Korte Omschrijving De kapel behoorde vroeger bij het St.Catharinaklooster, en ligt aan het Kloosterplein, de voormalige hoftuin van het klooster. Het is een laatgotische dubbelkerk, gebouwd in 1502.De omliggende kloostergebouwen bestonden al in 1449. Na het vertrek van de milita…

Lees meer

Oude Stadhuis-Markt

Korte omschrijving. In dit gebouw is nu de Streekmuziekschool gevestigd. Het gebouw heeft zijn neoclassicistische uitstraling gekregen bij de renovatie in 1837. Een symmetrische gevelopbouw met centraal, de verhoogde entree en een vooruitgeschoven rondboogportaal, rustend op Dor…

Lees meer
Voorpoort Luttekepoort

Luttekepoort - voorpoort - Luttekepoortstraat-Vitringasingel

De voorpoort van de Luttekepoort. Korte omschrijving:Komt u met de auto naar de binnenstad parkeer dan in de Houtwalgarage. Op de bodem van deze parkeergarage (niveau E) zijn de resten van de in 2009/2010 opgegraven voorpoort van de Luttekepoort ten toon gesteld. De resten van d…

Lees meer